Amstelveen,
08
april
2022
|
13:30
Europe/Amsterdam

Remuneratie KLM-directie 2021

Vandaag, 8 april 2022, is het KLM-jaarverslag over 2021 gepubliceerd met hierin nog steeds zichtbaar de gevolgen van de COVID-19-epidemie voor KLM. In het verslag is de remuneratie over 2021 van de KLM-directie opgenomen. Er is ook in 2021, net als in 2020, geen sprake geweest van variabele beloningen (‘bonussen’). Daarmee komt de remuneratie, ten opzichte van 2019, voor CEO Pieter Elbers uit op 47% reductie en voor COO René de Groot en CFO Erik Swelheim beiden op 34% reductie.

In juli 2020 is als een van de voorwaarden van de Nederlandse overheid voor de verstrekte leningen opgelegd dat er gedurende de looptijd van de leningen geen variabele beloning mag zijn voor executive management. Er is dan ook geen korte termijn bonus of lange termijn variabel inkomen (aandelen) toegekend over 2021 aan de directie en executives. 

Een andere overheidsvoorwaarde is dat KLM’ers die drie keer modaal of meer verdienen, minstens 20% op de arbeidsvoorwaarden moeten inleveren. Het inleveren door de KLM-directie in 2021 (Elbers 47%, Swelheim en De Groot 34%) voldoet hier ruimschoots aan. 

De pay-ratio van de totale jaarlijkse beloning van de CEO ten opzichte van de gemiddelde jaarlijkse beloning van KLM-medewerkers is in 2021 8.1. In 2019 was deze ratio 11,7. 

Het jaarverslag is hier te lezen.