25
april
2018
|
10:33
Europe/Amsterdam

Reactie luchtvaartsector op OvV

Samenvatting

De sector heeft kennis genomen van het schrijven van de OvV van 25 april 2018. De sector onderschrijft de conclusie van het rapport van de OvV dat maatregelen nodig zijn om de veiligheid te blijven verbeteren. Ook onderschrijven we de conclusie van de OvV dat verbetering nodig is ten aanzien van gezamenlijk functioneren om de veiligheid op Schiphol te blijven waarborgen. Het is om die reden dat de sector een Integraal Safety Management Systeem (ISMS) ontwikkelt. Dit is een fundamenteel andere wijze van functioneren en samenwerken. Nederland is het eerste land in Europa dat op deze manier samenwerkt in de luchtvaartsector om veiligheidsrisico’s te identificeren, analyseren en op te lossen.

Het ISMS is een samenwerkingsverband van de sectorpartijen, waarin Schiphol, LVNL, de luchtvaartmaatschappijen, de tankdiensten en de grondafhandelaren vertegenwoordigd zijn, om gezamenlijk de veiligheid op Schiphol te beheersen in al haar facetten.

We hechten groot belang aan de aanbevelingen van het OvV rapport en werken, samen met de partners op Schiphol en het ministerie van I&W, aan de voortvarende uitwerking van de benodigde maatregelen.