statement,
24
april
2017
|
18:46
Europe/Amsterdam

Reactie KLM voorgenomen besluit uitbesteding Finance & Control

KLM wil de Nederlandse accounting activiteiten de komende jaren grotendeels integreren in KLM's ‘shared service center’ in Boedapest en bij een gespecialiseerde ‘revenue accounting’ provider in India. KLM zet hiermee een volgende stap richting de realisatie van Perform 2020. KLM heeft gekeken naar alternatieve mogelijkheden. De door KLM onderzochte alternatieven leveren echter geen van alle de benodigde bezuinigingen op.

KLM realiseert zich dat de voorgenomen organisatieverandering tot teleurstelling bij desbetreffende medewerkers leidt en wil hen zo goed mogelijk begeleiden om de impact zoveel mogelijk te beperken. Er worden ongeveer 130 medewerkers geraakt door het uitbesteden van accounting werkzaamheden naar het buitenland. De betrokken medewerkers worden geplaatst in het Transitie Centrum op basis van de mobiliteitsafspraken die met de bonden zijn afgesproken. KLM beoogt om door middel van natuurlijk verloop, vrijwillige vertrekregelingen en mobiliteit binnen en buiten de KLM de komende jaren een passende oplossing te vinden voor de betrokken medewerkers.Ten slotte heeft KLM toegezegd om waar nodig met de vakbonden te overleggen over een aanvullend instrumentarium, indien het voor bepaalde groepen werknemers onverhoopt niet mocht lukken om iets anders binnen of buiten KLM te vinden.

De afgelopen maanden heeft KLM er alles aan gedaan om voor dit besluit tot een positief OR advies te komen. Dit is helaas niet gelukt. De OR heeft onlangs besloten het KLM-besluit aan te vechten. KLM wacht het besluit van de Ondernemingskamer af. KLM is er echter van overtuigd dat een verdere optimalisatieslag voor deze afdelingen noodzakelijk is. Deze stap is nodig om meer efficiëntie te creëren. Veel concurrenten zijn KLM hierin al voorgegaan.