Amstelveen,
23
februari
2023
|
15:06
Europe/Amsterdam

Reactie KLM op vierde rapportage staatsagent

De staatsagent ziet erop toe of KLM voldoet aan de door de overheid gestelde voorwaarden aan het leningenpakket, dat KLM heeft geholpen om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden. KLM is de staat dankbaar voor deze uitzonderlijke helpende hand.

KLM heeft in 2022 de volledige 942 miljoen euro aan getrokken leningen terugbetaald dankzij het snelle herstel van de vraag naar vliegreizen. Er is nog een kredietfaciliteit van 2,4 miljard euro beschikbaar. Dat is de reden dat de staatsvoorwaarden nog steeds gelden. KLM is overigens bezig met het herfinancieren van de kredietfaciliteit. In de loop van het tweede kwartaal van dit jaar hebben we het voornemen de door de Nederlandse staat gegarandeerde leningen te beëindigen en te vervangen door een kredietfaciliteit met onze relatiebanken.

In een reactie op het rapport schrijft het kabinet dat de resultaten over 2022 een goede ontwikkeling zijn en een belangrijke stap naar herstel. Dit is, zo schrijft minister Kaag aan de Tweede Kamer naast de NOW-steun dankzij de inzet van vele KLM-medewerkers gebeurd. Ook is het kabinet te spreken over de stappen die gezet zijn op het gebied van de Air-Rail doelstellingen. Het kabinet is, net als de staatsagent, kritisch over de stijgende kosten binnen KLM. Hoewel de kostenbesparingen in 2021 en 2022 zijn gehaald, vraagt de staatsagent zich af of deze structureel zijn. Wij omarmen dat structurele kostenbesparingen noodzakelijk zijn de komende jaren om al onze investeringen te kunnen betalen en concurrerend te zijn. Onze inspanningen zijn hierop gericht. Wij willen een sterke en concurrerende luchtvaartmaatschappij blijven en nemen ook de komende tijd maatregelen om onze kosten structureel te verlagen. We zullen daarbij inzetten op meer efficiëntie en productiviteit.

De staatsagent vindt verder dat KLM de arbeidsvoorwaardenreductie niet heeft gerespecteerd in de meest recente cao’s. De omstandigheden waarin wij opereren, zijn enorm veranderd vergeleken met de zomer van 2020, toen de Nederlandse overheid KLM te hulp schoot tijdens de coronacrisis. Inmiddels hebben we gelukkig weer te maken met een grote vraag naar vliegtickets. Dankzij het ingezette herstel hebben we de leningen al in 2021 volledig terug kunnen betalen. Onze klanten willen weer op reis. Dit wordt, zoals terecht wordt geconstateerd, mogelijk gemaakt door onze mensen op de grond, op kantoor, in de cabine en in de cockpit.

We hadden alleen al op de grond vijfhonderd openstaande vacatures. De torenhoge inflatie en krappe arbeidsmarkt betekenen dat we concurrerende arbeidsvoorwaarden moeten bieden om die vacatures te vervullen, om uitstroom te beperken en om operationeel aan de vraag naar reizen te kunnen blijven voldoen. Daarom hebben we een inflatiecorrectie doorgevoerd en de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage stopgezet. 

Het is onze overtuiging dat we op deze manier een aantrekkelijke werkgever blijven voor onze huidige en nieuwe collega’s. We zien dat dit heeft bijgedragen aan het invullen van vacatures, waarbij we inmiddels honderden nieuwe collega’s hebben aangenomen. Zo kunnen we onze operatie goed blijven uitvoeren. En zo kunnen we Nederlanders de verbindingen met de wereld blijven bieden die zij van KLM verwachten.

Wij delen de ambitie van de staatsagent om een sterke en concurrerende luchtvaartmaatschappij te zijn. Dat blijkt ook uit het feit dat we de voorwaarde om 15% op de beïnvloedbare kosten te besparen, ruimschoots hebben gehaald in 2020, 2021 en 2022. Dit in de context van hoge inflatie, een krappe arbeidsmarkt, hogere havengelden en air traffic control-kosten en supply chain-problemen. Ook vergeleken met concurrenten heeft KLM het in de eerste drie kwartalen van 2022 goed gedaan, ondanks de problemen op Schiphol. 

De activiteiten die KLM onderneemt om te verduurzamen, zoals het op gang brengen van de productie van duurzamere vliegtuigbrandstof (SAF), het vernieuwen van de vloot en het doorontwikkelen van het air-railproduct, zijn eveneens in overeenstemming met de gestelde voorwaarden. Zo hebben we een miljardenorder geplaatst voor honderd nieuwe vliegtuigen uit de A320neo-familie en vier A350F-vrachttoestellen besteld. Dit levert een aanzienlijke CO2- en geluidsbesparing op. Ook hier zullen de komende jaren onze focus en inspanningen op zijn gericht.