amstelveen,
08
november
2017
|
08:45
Europe/Amsterdam

Reactie KLM op uitzending Zembla

De kwaliteit van cabinelucht is een industrie-brede verantwoordelijkheid. KLM neemt dit onderwerp zeer serieus. Daarom volgen wij met betrekking tot dit onderwerp, net als andere luchtvaartmaatschappijen, het beleid van de luchtvaartautoriteiten, zoals het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). EASA concludeert in haar meest recente onderzoek dat de kwaliteit van de cabinelucht gelijk of zelfs beter is dan in het gemiddelde klaslokaal of kantoor. En het Nederlands centrum voor beroepsziekten (NCVB) heeft de conclusie getrokken dat er geen sprake is van een beroepsziekte door blootstelling aan TCP.

Vooralsnog blijkt uit internationale studies, zoals het onderzoek vanuit Universiteit Utrecht afdeling IRAS, geen oorzakelijk verband tussen de kwaliteit van de cabinelucht en de beschreven gezondheidsklachten. Deze gezondheidsklachten lopen bovendien zeer uiteen, waardoor geen eenduidige diagnose mogelijk is. Het Aerotoxic Syndrome wordt dan ook internationaal niet erkend als beroepsziekte.

Wanneer medewerkers met gezondheidsklachten bij KLM aankloppen, wordt dit altijd serieus genomen en wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de klachten. KLM doet er alles aan om de veiligheid van onze passagiers en medewerkers te waarborgen. Onze vliegtuigen voldoen aan alle internationale eisen, hierop wordt toezicht gehouden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) en door KLM zelf.

Om mogelijke risico’s uit te sluiten heeft KLM door TNO diverse relevante onderzoeken laten uitvoeren naar TCP-blootstelling aan boord en op Schiphol. De gegevens hiervan zijn internationaal gepubliceerd. Eventuele incidenten worden altijd bij de IL &T gemeld. Daarnaast neemt KLM actief deel in de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC), zodat we van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte blijven. In een KLM bedrijfswerkgroep van bedrijfsleiding en medewerkersvertegenwoordiging wordt de actuele kennis over TCP nauwlettend gevolgd om adequate bescherming van de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen.

Een schikking is bedoeld om een voortslepende discussie met een werknemer te sluiten. Het is in veel organisaties gebruikelijk om in een beëindigingovereenkomst met een werknemer een geheimhoudingsbeding op te nemen.