Amstelveen,
21
januari
2022
|
23:14
Europe/Amsterdam

Reactie KLM op rapportage staatsagent

De staatsagent Jeroen Kremers heeft de tweede rapportage gepubliceerd waarin hij verslag doet over de voortgang van de herstructurering door KLM. Hij is aangesteld door het ministerie van Financiën om te toetsen op de feitelijke en actuele naleving van de voorwaarden verbonden aan het steunpakket. In deze rapportage constateert hij dat KLM in 2021 ruimschoots aan de bedrijfseconomische en financiële voorwaarden voldoet die zijn gesteld aan het leningenpakket. Ook verwacht hij dat dit in 2022 het geval zal zijn.

Daarnaast stelt de staatsagent dat KLM meer moet doen om belastingontwijking door vliegend personeel wonend in het buitenland te ontmoedigen. Wij willen vooropstellen dat niet is vastgesteld dat onze medewerkers om deze reden in het buitenland wonen. Het gaat bijvoorbeeld om collega’s die veelal afkomstig zijn uit het buitenland, in het buitenland zijn aangenomen, een buitenlandse partner hebben of kiezen voor een ander woonklimaat. Zo hebben we bijvoorbeeld vijftig collega’s met de Belgische nationaliteit die in België wonen. Het is bijzonder ongepast dat in de media het beeld wordt geschetst dat deze collega’s illegaal bezig zijn. Deze regeling is conform de Nederlandse wetgeving

In de berichtgeving naar aanleiding van de rapportage van de staatsagent worden onze vliegers expliciet genoemd. Ook dit vinden wij bijzonder vervelend. Juist onze vliegers weten vanuit hun dagelijkse verantwoordelijkheid hoe belangrijk naleving van wetgeving en procedures zijn. Wij vormen KLM met z’n allen en hebben er met elkaar voor gezorgd dat KLM in 2021 en naar verwachting ook in 2022 voldoet aan de voorwaarden van de overheid. Juist ook onze vliegers leveren hier een grote bijdrage aan.

Over de beelden van de staatsagent gaan we met hem de komende periode in gesprek.