06
april
2017
|
10:15
Europe/Amsterdam

Reactie KLM op rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft afgelopen jaar een onderzoek gedaan naar de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol. Vandaag is het rapport van dit onderzoek gepubliceerd.

KLM is van mening dat het goed is dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dit onderzoek heeft gedaan. Veiligheid is onze topprioriteit. Om die reden heeft KLM een vooruitstrevend en volgens de laatste inzichten ingericht veiligheidsmanagement systeem. Alle operationele keuzes die KLM maakt worden binnen dit systeem beoordeeld waardoor zeker is dat in alle afwegingen veiligheid altijd voorop staat.

KLM deelt de mening van de OvV dat de veiligheid op en rond Schiphol thans van hoog niveau is. De aanbevelingen die de OvV doet, vormen in de ogen van KLM een goede basis om verdere verbeteringen van het veiligheidssysteem te realiseren. KLM zal het rapport aandachtig bestuderen en stelt zich graag beschikbaar om met LVNL en AAS verder aan veiligheidsverbeteringen te werken.