Amstelveen,
14
juli
2021
|
14:52
Europe/Amsterdam

Reactie KLM op Europese Commissie Fitfor55-voorstellen (Green Deal)

Samenvatting

Vandaag (14 juli) is door de Europese Commissie het zogenaamde Fitfor55-pakket gepresenteerd. Dit pakket bevat belangrijke voorstellen om Europa duurzamer te maken, waarvan een aantal direct impact gaan hebben op KLM en de brede luchtvaartsector.

KLM staat achter de EU-doelstelling om in 2050 als eerste continent klimaatneutraal te zijn. We verwelkomen dan ook het Fitfor55-pakket als onderdeel van de European Green Deal. Voorgestelde maatregelen in het pakket die echt helpen om de luchtvaartsector verder te verduurzamen krijgen van ons de volle steun.

De uitdaging waar we voor staan is wereldwijd en daarom is eenduidig beleid op mondiaal niveau essentieel. Een Europa dat de toon zet met goed Europees beleid met krachtige instrumenten om verder te verduurzamen is nodig om deze transitie verder in gang te zetten. Het is wel van groot belang dat iedereen meedoet en dat een mondiaal gelijk speelveld behouden blijft. We moeten verduurzamen en tegelijkertijd zorgen dat we kunnen blijven concurreren met de rest van de wereld.

De brede Europese luchtvaartsector heeft zelf een ambitieuze roadmap gepresenteerd in februari dit jaar, genaamd Destination 2050. Het is geschreven door NLR en SEO en bevat concrete stappen en aanbevelingen om in 2050 net-zero CO2 emissies te realiseren voor alle vluchten vertrekkend vanaf Europese luchthavens.

We zijn verheugd dat de plannen die de Europese Commissie vandaag voorstelt goed aansluiten bij de visie van Destination 2050. Zo steunen we maatregelen voor het opschalen van de productie en gebruik van Sustainable Aviation Fuels (SAF), die tot 85% minder CO2 emissies met zich meebrengen dan reguliere kerosine. Wij pleiten daarbij voor onbetwiste duurzaamheidscriteria van dergelijke alternatieven. Naast dit pakket is het realiseren van een Single European Sky essentieel omdat dit 10% CO2-uitstoot kan besparen van vluchten binnen Europa omdat onnodig omvliegen dan niet langer nodig is.

Dergelijke maatregelen helpen effectief om de luchtvaartsector verder te verduurzamen. De introductie van algemene heffingen zoals een Europese kerosinetaks doet dit niet, omdat dit niet direct resulteert in een afname van de CO2-uitstoot en de opbrengst bovendien niet wordt geïnvesteerd in verduurzaming van de sector. De kerosinetaks zal mogelijk leiden tot een averechts effect van omvliegen en extra uitstoot.

We moeten kiezen voor maatregelen die CO2-uitstoot efficiënt en effectief reduceren. EU-beleid moet de luchtvaartsector ondersteunen om te verduurzamen. We zullen nu de tijd nemen om de uitgebreide voorstellen van de Europese Commissie zorgvuldig te analyseren.