Amstelveen,
24
juni
2022
|
13:08
Europe/Amsterdam

Reactie KLM op derde rapportage staatsagent

Donderdag is de derde rapportage van de staatsagent gepubliceerd, die toeziet op de naleving van de voorwaarden die zijn verbonden aan het leningenpakket. In de rapportage staat dat KLM tot nu toe ruimschoots voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld door de overheid. In plaats van de geëiste 15% reductie van de beïnvloedbare kosten, heeft KLM een reductie van 30% gerealiseerd. Dit is mede mogelijk dankzij de grote inzet van de KLM-medewerkers tijdens de coronacrisis, die een forse inkomensafhankelijke arbeidsvoorwaardelijke bijdrage hebben geleverd.

Van het leningenpakket van in totaal €3,4 miljard heeft KLM €942 miljoen opgenomen (alleen in 2020). Vervolgens heeft KLM in mei en juni van dit jaar twee derde terugbetaald. Alleen de €277 miljoen die is getrokken van de staatslening, staat nog open. KLM is van plan om dit bedrag in de loop van dit jaar ook terug te betalen.
Verder heeft de overheid bedrijven die in de knel kwamen door de coronacrisis, uitstel van loonbelasting geboden. In het geval van KLM gaat het om €1,5 miljard, die binnen de gestelde termijn van vijf jaar met rente zal worden terugbetaald.
Daarnaast heeft KLM gebruikgemaakt van de NOW-regeling, die de overheid in het leven heeft geroepen om alle bedrijven met omzetverlies vanwege de coronacrisis tegemoet te komen. In totaal heeft KLM €1,9 miljard ontvangen, die niet hoeft te worden terugbetaald.

Gedeelde ambitie
De staatsagent toont zich kritisch of de maatregelen die KLM heeft genomen structureel genoeg zijn en daarmee de lange-termijngezondheid van KLM gegarandeerd is. “KLM deelt de ambitie van de staatsagent om sterk en concurrerend uit de crisis te komen en heeft hiervoor al tal van maatregelen getroffen. Daar gaan we uiteraard mee door,” zegt financieel directeur Erik Swelheim. “We hebben er alle vertrouwen in dat we als toekomstbestendige luchtvaartmaatschappij Nederland zullen blijven verbinden met de rest van de wereld, met een focus op verduurzaaming. Het feit dat we in de laatste drie kwartalen een positief operationeel bedrijfsresultaat hebben geboekt en het beter doen dan onze Europese concurrenten, sterkt ons in deze overtuiging.”

Onjuistheden
KLM betreurt het bijzonder dat het rapport geen recht doet aan de inspanningen van alle KLM-collega’s in de afgelopen twee zware coronajaren. Daarnaast bevat het rapport een aantal onjuistheden en/of suggestieve formuleringen die ook al schriftelijk met de staatsagent zijn gedeeld. KLM zal komende tijd met de overheid hier verder over in gesprek gaan.

De staatsagent doet in de rapportage onder andere uitspraken over de hoogte van het salaris en de productiviteit van onze vliegers. Op basis van ‘de breedste schouders dragen de zwaarste lasten’ hebben de vliegers fors bijgedragen aan de arbeidsvoorwaardelijke reductie en hebben de operatie, net als alle andere collega’s, onder zeer moeilijke omstandigheden zeker gesteld. KLM neemt afstand van de onjuiste en onterechte beeldvorming in de rapportage over onze vliegers.

Werkgroep belastingontwijking
Ook zegt de staatsagent dat KLM mogelijke belastingontwijking door medewerkers die in het buitenland wonen, niet mag faciliteren. Hij wijst erop dat de kwestie twee jaar geleden is aangekaart en dat er weinig voortgang is geboekt. “We begrijpen zijn behoefte aan een snelle oplossing. KLM wil daarbij ook graag rechtdoen aan de afspraken met onze medewerkers en bonden. Hier is een werkgroep bestaande uit KLM, VNV, FNV Cabine en VNC mee bezig,” aldus Swelheim.
KLM is een internationaal bedrijf met in totaal circa 25.000 medewerkers, bestaand uit personeel van verschillende nationaliteiten. Een kleine groep (2,9% van het totale personeelsbestand) van het vliegend personeel woont in het buitenland en maakt gebruik van de woon-werkregeling van KLM.

Netwerkkwaliteit
De staatsagent refereert ook aan het beleidskader voor de monitoring en beoordeling van de netwerkkwaliteit van Schiphol, waarin KLM en partners een belangrijke rol spelen. Het netwerk van KLM verbindt Nederland met alle belangrijke economische regio’s in de wereld. KLM’s Europese stelsel van verbindingen sluit aan op het intercontinentale netwerk. Dankzij deze overstappende passagiers kan KLM ondanks de kleine thuismarkt een wereldwijd netwerk onderhouden, wat internationaal zakendoen mogelijk maakt en bijdraagt aan het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid. Alle bestemmingen dragen bij aan de instandhouding van dit netwerk. 

Bekijk de video voor meer informatie over het netwerk van KLM