Amstelveen,
20
november
2020
|
18:00
Europe/Amsterdam

Reactie KLM op Luchtvaartnota

KLM heeft kennis genomen van de vandaag gepubliceerde Luchtvaartnota. Zoals beschreven in de nota wordt de luchtvaart momenteel keihard geraakt door de COVID-19 crisis. De nota biedt perspectief voor de langere termijn ontwikkeling van de luchtvaart. Dit perspectief ziet op een gematigde en gecontroleerde ontwikkeling van de hub-functie van Schiphol welke van groot belang is voor het intercontinentale netwerk van KLM. Dit netwerk is van groot belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat, de economie en de werkgelegenheid. Om niet alleen sterker, maar ook duurzamer uit de crisis te komen, zal KLM haar volledige commitment geven om de geluidshinder voor ernstig gehinderden in de omgeving van Schiphol jaarlijks met 2% terug te dringen. Het terugdringen van schadelijke emissies door te blijven investeren in duurzamere vloot en duurzame luchtvaartbrandstof staat daarbij ook hoog op de agenda. Deze ambities stonden ook beschreven in het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart. KLM is dan ook verheugd dat met de Luchtvaartnota dit Ontwerpakkoord definitief is vastgesteld.