Amstelveen,
15
juni
2023
|
16:04
Europe/Amsterdam

Plan KLM Groep geeft grotere reductie geluidshinder in de nacht

Focus op schoner, stiller en zuiniger vliegen

De KLM Groep heeft bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat haar zienswijze ingediend in reactie op het voornemen van de overheid om geluidsreductie te realiseren van 20% gedurende de gehele dag en 15% in de nacht. De KLM Groep omarmt het verder verminderen van geluidshinder. Met het plan dat de KLM Groep heeft ingediend, wordt in 2024 het doel voor de nacht al bereikt. Over drie jaar en ook in de jaren daarna leveren deze maatregelen minder geluid op voor omwonenden.

We staan in Nederland voor grote uitdagingen die ons de komende decennia allemaal gaan bezighouden: het groener en schoner maken van ons land. Tegelijkertijd willen we dat het voor omwonenden van luchthavens stiller wordt. Dat is de reden dat het ministerie de luchtvaart nieuwe geluidsdoelen heeft gesteld.

In het voorstel van het ministerie staat het drastisch schrappen van vluchten centraal om de doelstellingen per direct te halen. Helaas heeft dat voorstel veel nadelen. Het plan van het ministerie dat er nu ligt, draait niet om vernieuwen en verbeteren. Er wordt geen verschil gemaakt tussen nieuwe vliegtuigen en oudere vliegtuigen, die minder schoon en stil zijn. En het laat buiten beschouwing dat drastisch schrappen de Nederlandse welvaart raakt.

De KLM Groep stelt daarom een slimmere aanpak voor, langs drie lijnen.  

Ten eerste: investeren in nieuwe vliegtuigen. Het geld dat we vandaag verdienen gaat naar de schonere, stillere en zuinigere vliegtuigen van morgen. De komende jaren investeert KLM Groep hier 6 tot 7 miljard euro in. Nieuwe toestellen zijn gemiddeld 50% stiller dan de vliegtuigen die ze vervangen, waardoor ze een flinke geluidsreductie opleveren, zoals ook blijkt uit cijfers over de afgelopen jaren.

Ten tweede heeft KLM Groep lange tijd onderzocht hoe we met slimmere processen in onze operatie stiller kunnen vliegen. De totale geluidshinder daalt hierdoor aanzienlijk. Dit gaat bijvoorbeeld over het naderen van het vliegveld op een andere manier, waardoor we korter laag vliegen. Voor KLM betekent dit andere uitklim- en naderingsprocedures. KLM en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zullen dit gezamenlijk moeten oppakken en uitwerken, zodat we dit veilig kunnen doen. Maar als iedereen haar bereidwilligheid toont, dan kunnen we samen met Schiphol, LVNL en de overheid de geluidsdoelen halen. Als deze afspraken gecontroleerd worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport dan zorgt dat ervoor dat alle luchtvaartmaatschappijen zich eraan houden.

Ten derde veranderen we de vluchtschema’s, zodat we ’s nachts de stilste vliegtuigen inzetten. En we willen dat er voor lawaaiige vliegtuigen hogere havengelden betaald worden voor het gebruik van Schiphol dan stille toestellen. Zo worden alle maatschappijen die op Schiphol opereren gestimuleerd om bij te dragen aan hinderbeperking door inzet van de stilste vloot.

De doelstelling in de nacht bereiken we zo vanaf 2024 en over drie jaar behalen we de doelstelling voor de gehele dag. In de jaren daarna daalt het geluid in ons plan sterker dan in het plan van de minister. Het resultaat is over drie jaar dus al beter voor omwonenden. Het is een keuze tussen schrappen als kortetermijnoplossing of slim verbeteren.

Als iedereen bereid is een steentje bij te dragen aan deze uitdaging, dan zijn er in ons plan in 2024 18% minder mensen die ’s nachts ernstige geluidsoverlast ervaren. In 2026 levert het ruim 20% procent minder geluidgehinderden over de gehele dag op. Die daling zet in de jaren daarna door.

Het doel is minder hinder voor de omgeving. Dat bereik je niet door je vast te houden aan minder vluchten of de datum van 2024. Er zijn andere manieren om dit probleem op te lossen. Met onze aanpak blijft de geluidshinder afnemen.

Wij voelen onze volledige verantwoordelijkheid en nemen die ook. We willen dan ook graag op een constructieve manier met elkaar het gesprek aangaan zodat we kiezen voor de slimste aanpak die aantoonbaar tot een schonere, stillere en zuinigere oplossing leidt.

De KLM Groep heeft in dat kader samen met andere partijen in de sector (easyJet, TUI, Corendon, BARIN) gezocht naar mogelijke maatregelenpakketten die voldoen aan de principes van de Balanced Approach. Dit heeft geleid tot een maatregelenpakket dat tegemoetkomt aan de gestelde geluidsdoelstellingen en evenwichtiger, redelijker is en minder kosten met zich meebrengt voor de samenleving in welvaart en welzijn.

Update 31 augustus 2023: volledige zienswijze KLM kan vanaf nu worden ingezien via downloads.

Klik op de afbeelding om de infographic te vergroten of te downloaden