Amstelveen,
20
december
2022
|
13:15
Europe/Amsterdam

Onderzoek naar meldingen vermeend ernstig grensoverschrijdend gedrag

Binnen KLM hebben meerdere piloten melding gemaakt van vermeend ernstig grensoverschrijdend gedrag, door een oud-medewerker van KLM die werkzaam was als piloot. KLM benadrukt dat grensoverschrijdend gedrag onacceptabel is en roept medewerkers op zich altijd te melden als zij hiermee te maken hebben (gehad). KLM heeft met ontzetting kennisgenomen van de meldingen.

Als gevolg van de meldingen heeft KLM onderzoek laten doen door een extern deskundig onderzoeksbureau. De eerste terugkoppelingen uit dit onderzoek geven aanleiding om verder te onderzoeken of er meer vergelijkbare zaken van (ernstig) grensoverschrijdend gedrag zouden kunnen zijn in de organisatie.

KLM wil de onderste steen boven hebben en heeft daarom inmiddels een uitvraag gedaan bij medewerkers van Flight Operations (cockpit crew), Inflight Services (cabin crew) en KLM Cityhopper (cockpit en cabin crew). KLM wacht de resultaten van het onderzoek af en zal daarna bepalen of er verdere stappen moeten worden ondernomen.

KLM onderhoudt contact met alle melders en ondersteunt hen op alle mogelijke wijzen. Parallel aan het onderzoek heeft het thema grensoverschrijdend gedrag extra aandacht gekregen en zijn meldingsprocessen herzien.