Statements,
25
april
2017
|
16:20
Europe/Amsterdam

Medewerkers bieden bord aan als protest tegen KLM-besluit HPO Finance & Control

KLM CFO Erik Swelheim ontving dinsdag 25 april op het hoofdkantoor circa 60 medewerkers van Finance & Control en vertegenwoordigers van vier van de vijf grondbonden FNV, VHKP, CNV en UNIE die zich verzetten tegen de voorgenomen organisatieverandering bij de afdeling Finance & Control. Erik Swelheim kreeg een bord aangeboden met hierop de namen en dienstjaren van de betrokken medewerkers. Hij benadrukte met de bonden in gesprek te willen gaan om te proberen voor alle betrokken medewerkers een passende oplossing te vinden.

KLM wil de Nederlandse accounting activiteiten de komende jaren grotendeels integreren in KLM's ‘shared service center’ in Boedapest en bij een gespecialiseerde ‘revenue accounting’ provider in India. KLM zet hiermee een volgende stap richting de realisatie van Perform 2020. KLM heeft gekeken naar alternatieve mogelijkheden. De door KLM onderzochte alternatieven leveren echter geen van alle de benodigde bezuinigingen op.

KLM realiseert zich dat de voorgenomen organisatieverandering tot teleurstelling bij desbetreffende medewerkers leidt en wil hen zo goed mogelijk begeleiden om de impact zoveel mogelijk te beperken. Er worden ongeveer 130 medewerkers geraakt door het uitbesteden van accounting werkzaamheden naar het buitenland. De betrokken medewerkers worden geplaatst in het Transitie Centrum op basis van de mobiliteitsafspraken die met de bonden zijn afgesproken. KLM beoogt om door middel van natuurlijk verloop, vrijwillige vertrekregelingen en mobiliteit binnen en buiten de KLM de komende jaren een passende oplossing te vinden voor de betrokken medewerkers.

De afgelopen maanden heeft KLM er alles aan gedaan om voor dit besluit tot een positief OR advies te komen. Dit is helaas niet gelukt. De OR heeft onlangs besloten het KLM-besluit aan te vechten. KLM wacht het besluit van de Ondernemingskamer af. KLM is er echter van overtuigd dat een verdere optimalisatieslag voor deze afdelingen noodzakelijk is. Deze stap is nodig om meer efficiëntie te creëren. Veel concurrenten zijn KLM hierin al voorgegaan.