Amstelveen,
15
oktober
2020
|
16:12
Europe/Amsterdam

KLM’s VVR-2020 volgende week opnieuw opengesteld

De KLM Vrijwillige Vertrekregeling 2020 wordt vanaf maandag 19 oktober opnieuw opengesteld voor specifieke KLM-doelgroepen. Doel hiervan is om boventalligheid verder te beperken nu de gedetailleerde herstructureringsplannen voor de verschillende divisies bekend zijn. Een hernieuwde openstelling past ook bij de realiteit van een verder verslechterende markt.

Eind juli kondigde KLM aan de omvang van het bedrijf met circa 5.000 arbeidsplaatsen (fte) te moeten verkleinen. In de afgelopen maanden hebben al veel medewerkers het bedrijf verlaten, op basis van het niet verlengen van tijdelijke contracten, natuurlijk verloop en de VVR. Daarmee is al een deel van de reductie bereikt, maar nog niet alle. Het aantal van 5.000 is gebaseerd op 20% minder vluchten in de zomer van 2021. Inmiddels wijkt de realiteit echter stevig af van deze verwachtingen en heeft KLM al de winterproductie naar beneden bijgesteld. KLM houdt rekening met een verdere verslechtering, wat uiteindelijk directe invloed zal hebben op de hoeveelheid mensen die nodig is voor KLM in 2021. Zoals eerder benoemd, nog eens 10% minder productie komt neer op ook weer zo’n 1.500 arbeidsplaatsen minder.