06
april
2017
|
16:01
Europe/Amsterdam

KLM vindt opschorten reguliere ‘Grondoverleg’ door vakbonden prematuur

De vakbonden FNV, CNV, De Unie, VHKP, NVLT schorten het reguliere ‘Grondoverleg’ tussen de KLM en de vakbonden op, omdat ze het niet eens zijn met de voorgenomen organisatieverandering bij de afdeling Finance & Control. KLM vindt dit besluit prematuur, omdat de OR nog niet besloten heeft of ze het KLM-besluit wil aanvechten. Het is in het belang van de betrokken medewerkers dat KLM en de bonden in gesprek blijven.

KLM zet een volgende stap richting de realisatie van Perform 2020 met de implementatie van een aantal maatregelen als onderdeel van de al eerder aangekondigde organisatieverandering van Finance en Control. Het besluit werd ook eerder benoemd tijdens de cao-besprekingen van 2016. De Nederlandse accounting activiteiten zullen grotendeels worden geïntegreerd in KLM's ‘shared service center’ in Boedapest en bij een gespecialiseerde ‘revenue accounting’ provider in India.

De afgelopen maanden heeft KLM er alles aan gedaan om voor dit besluit tot een positief OR advies te komen. Dit is helaas niet gelukt. KLM is er echter van overtuigd dat een verdere optimalisatieslag voor deze afdelingen noodzakelijk is. Deze stap is nodig om meer efficiëntie te creëren. Veel concurrenten zijn KLM hierin al voorgegaan.

KLM realiseert zich dat dit tot teleurstelling bij desbetreffende medewerkers kan leiden en wil hen zo goed mogelijk begeleiden om de impact zoveel mogelijk te beperken. In dat kader vindt KLM het opschorten van het overleg door de bonden onverstandig. KLM wil graag met de bonden bespreken hoe we met extra zorg de betreffende medewerkers kunnen begeleiden. Dit bovenop het voor iedere boventallige medewerker afgesproken sociale instrumentarium.