04
april
2017
|
16:41
Europe/Amsterdam

KLM statement unruly passengers

KLM tolereert op geen enkele manier enige vorm van agressie tegen medewerkers of passagiers. Het is een onderwerp waar KLM zeer alert op is.

KLM beschikt over een zwarte lijst waarop KLM passagiers staan die zich in het verleden misdragen hebben; één en ander conform de  richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Passagiers die zich agressief gedragen, lopen de kans dat ze niet meer met KLM mogen vliegen, of enkel onder bepaalde strikte voorwaarden.

Privacy wetgeving verbiedt luchtvaartmaatschappijen om dergelijke lijsten onderling te delen. KLM is een voorstander van het delen van dergelijke lijsten in het belang van de veiligheid van haar passagiers en medewerkers. Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn daarbij van cruciaal belang. Dit proces wordt bij voorkeur weer binnen internationale afspraken geborgd.

KLM traint haar medewerkers uitvoerig hoe zij kunnen omgaan met agressief gedrag aan boord. Daarnaast heeft KLM in afstemming met de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie procedures en regels opgesteld voor melding van incidenten ten behoeve van mogelijke strafrechtelijke vervolging, waarbij ook veel aandacht gaat naar de nazorg en opvang van de KLM medewerker.