Amstelveen,
29
september
2017
|
16:31
Europe/Amsterdam

KLM roept cabinebonden op om verantwoordelijkheid te nemen

KLM vindt dat de bonden zich onredelijk opstellen door zich vanaf zondag bij verstoringen strikter aan de werk- en rusttijdenregeling te houden. Deze acties zijn niet in het belang van het cabinepersoneel en passagiers.

Aan het begin van het cao-proces is afgesproken om van beide kanten stappen te zetten om tot een cao te komen. Tijdens de gesprekken over de nieuwe cao heeft KLM herhaaldelijk, zowel op het proces als inhoud, nieuwe voorstellen ingebracht. We hebben daarbij grote concessies gedaan en zijn op veel punten tegemoet gekomen aan de inzet van de bonden. De cao-inzet van FNV Cabine en VNC verschillen onderling dusdanig dat ze onverenigbaar zijn. Hiermee lukt het maar niet om tot een cao te komen.

Wij roepen de bonden op om hun verantwoordelijkheid te nemen en om in plaats van acties ook zelf met concrete voorstellen te komen voor het cao-proces en daarvoor niet enkel de verantwoordelijkheid bij KLM te leggen.