Amsterdam,
29
november
2019
|
14:56
Europe/Amsterdam

KLM pakt door met verduurzaming luchtvaart

Na het lanceren van de actieagenda “Slim en Duurzaam” in 2018, toont KLM wederom daadkracht met het in dienst nemen van elektrische voertuigen en materieel op en rondom de luchthaven waardoor de emissies drastisch verminderen. KLM toonde tijdens een werkbezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen, 93 elektrische voertuigen voor de afhandeling van vliegtuigen die recentelijk zijn aangekocht, waaronder 28 elektrische laad en los voertuigen voor vliegtuig containers, 47 elektrische bagagetrekkers en 18 elektrische bagagebanden. Hiermee wordt ruim 1.1 miljoen kilo CO2 minder uitgestoten per jaar. Met deze activiteiten en een totale investering van 53 miljoen EUR over 4 jaar, geeft KLM – dat dit jaar werd uitgeroepen tot de meest duurzame airline wereldwijd - concrete invulling aan de emissie loze luchthaven van het Actieplan ‘Slim én duurzaam’. In haar streven om deze positie te behouden heeft KLM onlangs ook maatregelen genomen op het gebied van vlootvernieuwing en de ontwikkeling van een eigen CO2-compensatieregeling. Daarnaast heeft KLM zich recentelijk gecommitteerd aan de ontwikkeling van de eerste Europese fabriek voor duurzame kerosine en een innovatief vliegtuigconcept, deFlying-V.

KLM heeft belangrijke stappen gezet om de luchtvaart steeds duurzamer te maken. Met de ingebruikname van 93 stuks afhandelings materieel is nu 60 procent van het totale afhandelings materieel van KLM elektrisch. Investeringen in vloot en materieel nemen we voor de lange termijn en vereisen een gezonde financiële positie van KLM. Het is daarbij heel belangrijk dat we duidelijkheid hebben over groeimogelijkheden op Schiphol en de positie van Lelystad.
Erik Swelheim, CFO KLM