12
november
2021
|
13:35
Europe/Amsterdam

KLM onderstreept belang diversiteit en inclusie met ondertekening Declaration of Amsterdam

Samenvatting

KLM heeft vrijdag de Declaration of Amsterdam van Workplace Pride ondertekend. Met de ondertekening van dit document toont KLM haar commitment om breed te streven naar een werkomgeving waar openheid en gelijkheid vooropstaan en er nadrukkelijk aandacht is voor diversiteit, inclusie en de LHBTIQ+-gemeenschap.

De ondertekening van de Declaration of Amsterdam werd vrijdag gedaan door KLM’s President en CEO Pieter Elbers en Miriam Kartman, Executive Vice President Human Resources en Industrial Relations. De ceremonie vond plaats in de simulator ruimte op Schiphol-Oost; een plek waar cockpit- en cabinepersoneel samenkomen en evacuatieoefeningen uitvoeren.

De ondertekening vond precies tien jaar plaats na de oprichting van KLM Over the Rainbow, de netwerkorganisatie die zich inzet om diversiteit en inclusie binnen KLM te bevorderen. De ondertekening van de Declaration of Amsterdam markeert daarmee een belangrijke volgende stap in de borging LHBTIQ+-inclusie.

KLM is de 36e grote (inter)nationale organisatie die de Declaration of Amsterdam ondertekent. Samen met Shell, PostNL en andere bedrijven als ABN Amro en KPN, wil KLM een blijvende bijdrage leveren aan thema’s als een inclusieve bedrijfscultuur, de borging van belangen van LHBTIQ+-collega’s op de werkvloer en een actieve samenwerking van collega’s met verschillende persoonlijke achtergronden.

Bij de ondertekening waren ook Marjan van Loon, President-Directeur van Shell Nederland en Resi Becker, Directeur Mail Nederland van PostNL aanwezig; bedrijven waarmee KLM actief best practices deelt. Een belangrijk doel van de ondertekening van de Declaration of Amsterdam is om samen met Workplace Pride en haar partners diversiteit en inclusie niet alleen binnen, maar ook buiten de eigen organisatie te bevorderen.

Bij KLM werken we in een internationale omgeving en daardoor met veel collega’s uit diverse culturen en met uiteenlopende achtergronden. Ook zijn we als een van de grootste werkgevers in Nederland een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij. We vinden het belangrijk dat iedereen op een eigen manier waarde toe kan voegen aan ons bedrijf. Het is belangrijk dat iedereen, ongeacht achtergrond, cultuur, geloof of geaardheid, zich gezien, gehoord en gesteund voelt door het management, maar vooral ook door de directe collega’s. Voor mij persoonlijk en bij KLM geloven we dat de optelsom van diverse achtergronden bijdraagt aan de kracht van ons bedrijf en van grote waarde is voor onze even zo diverse groep klanten.
Pieter Elbers – President en CEO KLM Royal Dutch Airlines
We zijn trots dat de top van KLM met deze ondertekening van de Declaration of Amsterdam opnieuw commitment uitspreekt en belang toekent aan de waarde van diversiteit en inclusie bij KLM. Samen met Workplace Pride en de KLM-directie kunnen we door blijven bouwen aan bewustzijn, onderzoek en training voor een inclusieve werkomgeving. We zien de ondertekening als een ondersteuning en aanmoediging om ons harde werk van de afgelopen tien jaar voort te zetten en een voorbeeld te zijn op het gebied van diversiteit en inclusie binnen en buiten onze branche.
Diederik Oelrich Winkelaar – Voorzitter KLM Over the Rainbow

Inclusieve werkvloer bereik je samen

Een belangrijk streven van KLM en Over the Rainbow is om diversiteit en inclusie een integraal onderdeel te laten zijn van het werk. De keuze van KLM en Over the Rainbow om het afgelopen jaar stevig in te zetten op de inclusive allies -personen die zelf niet tot de LHBTIQ+-gemeenschap behoren, maar zich actief en zichtbaar inzetten voor de diversiteit en acceptatie van LHBTIQ+-collega’s-, blijkt enorm effectief. Tijdens het recente Workplace Pride Leadership Award gala won KLM-gezagvoerder Lars den Hartigh de prijs voor ‘Most Effective Ally’. Deze prijs is een kroon op de aanpak van KLM en Over the Rainbow en sterkt KLM en KLM Over the Rainbow om een voorloper te zijn in diversiteit en inclusie op de werkvloer. De werkwijze laat eveneens zien dat een echt inclusieve werkvloer alleen samen te bereiken is.

KLM en KLM Over The Rainbow

KLM en KLM Over The Rainbow zetten zich al jaren in om diversiteit en inclusie een plek te geven in het dagelijkse werk. Zo is er voor KLM-collega’s persoonlijke ondersteuning vanuit KLM Over the Rainbow en het KLM-management wanneer collega’s vragen of hulp nodig hebben over bijvoorbeeld hun coming out of wanneer zij te maken krijgen expatriëring naar landen waar LHBTIQ+-rechten niet geborgd zijn. Daarnaast is in KLM’s People strategie de ambitie verankerd dat medewerkers KLM ervaren als een divers en inclusief bedrijf. Ook is er een D&I Circle, met onder andere vertegenwoordiging van KLM’s topmanagement, die elk kwartaal de voortgang rondom D&I bespreekt.

De inzet van KLM en KLM Over The Rainbow heeft zich de afgelopen vier jaar vertaald in een stijging van 48 procentpunten op de Workplace Pride Global Benchmark; de vragenlijst die door KLM Over the Rainbow in samenwerking met D&I-stakeholders en HR jaarlijks wordt uitgezet om de staat van LHBTIQ+-inclusie binnen KLM te meten. In deze Global Benchmark scoort KLM met 68.3% hoog vergeleken met andere grote organisaties en in haar eigen branche.