Amstelveen,
26
juli
2016
|
17:49
Europe/Amsterdam

KLM kan niet ingaan op ultimatum FNV

Samenvatting

KLM kan niet ingaan op het door FNV gestelde ultimatum, dit zou onverantwoord zijn gezien de situatie van het bedrijf. Daarnaast heeft KLM zich voortdurend opengesteld om alternatieven te bespreken.

KLM onderschrijft en begrijpt dat arbeidsvoorwaarden belangrijk zijn voor alle medewerkers. De arbeidsvoorwaarden bij KLM zijn en blijven uitstekend ten opzichte van andere bedrijven in Nederland en andere vliegtuigmaatschappijen, ook met de uitvoering van het KLM-voorstel.

De realiteit is dat de wereld om ons heen is veranderd. KLM moet hierin mee. Recente benchmarks tonen aan dat het verschil met concurrenten, ondanks de vorig jaar afgesloten cao’s, nog steeds groot is. Om te kunnen investeren, groeien en werkgelegenheid en toekomstperspectief te behouden, is het noodzakelijk dat KLM haar kosten conform de afgesproken targets verlaagt door productiviteit te verhogen.

KLM heeft op de belangrijke punten van de bonden, voorafgaand aan het ultimatum, haar voorstellen serieus aangepast en een nieuw integraal voorstel gedaan. Het voorstel van KLM bevat naast een aantal productiviteitsverhogende maatregelen, onder andere ook een uitkering van 1.600 euro, een significant verbeterde winstdelingsregeling, een structurele salarisverhoging per 1 januari 2018, werkgelegenheidsbescherming, reparatie van de door de wet versoberde pensioenopbouw in 2016, een opleidingsfonds van miljoenen euro’s en vaste banen voor uitzendkrachten.

KLM is van mening dat dit een gebalanceerd voorstel is dat groei, werkgelegenheid en financiële voordelen brengt voor onze medewerkers. Verdere aanpassingen op het voorstel prijzen KLM uit de markt en maken onze groeiplannen en ambities onmogelijk. KLM heeft de eisen in het FNV-ultimatum beoordeeld. Deze leiden tot een jaarlijkse kostenverhoging van tientallen miljoenen euro’s, ten opzichte van het KLM-voorstel.

FNV heeft in haar communicatie gesproken over ‘actiedreiging’. KLM is teleurgesteld over en verwerpt deze mogelijke acties van FNV. Mocht de FNV daadwerkelijk besluiten om tot acties over te gaan, dan doet KLM er alles aan om ervoor te zorgen dat klanten en medewerkers hier zo min mogelijk last van hebben.

Alle grondbonden behalve FNV gaven aan geen reden tot actie te zien naar aanleiding van het KLM-voorstel en bespreken dit voorstel de komende weken met hun leden.