21
april
2022
|
16:28
Europe/Amsterdam

KLM gaat in beroep bij CBb tegen besluit bezwaar verhoging havengelden Schiphol

KLM heeft op 25 november 2021 bezwaar bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangetekend tegen het besluit van de luchthaven Schiphol om de havengelden in de driejaarsperiode 2022-2024 te verhogen met respectievelijk 9%, 12% en 12%, cumulatief 37%. Dit bezwaar is mede namens KLM Cityhopper, Transavia, Martinair en Air France aangetekend.

De ACM heeft op 24 maart 2022 een besluit genomen over de bezwaren van de luchtvaartmaatschappijen. KLM is bijzonder teleurgesteld dat de ACM vrijwel alle bezwaren van de luchtvaartmaatschappijen naast zich neerlegt en voorbijgaat aan de kans om de redelijkheid in de Wet luchtvaart nader in te vullen, waardoor een evenredige verdeling van de pijn van de COVID-crisis tot stand had kunnen komen.

Er is in de ogen van KLM, KLM Cityhopper, Transavia, Martinair en Air France sprake van een vergaande strikte interpretatie van de Wet Luchtvaart en een uitleg van het verrekeningsmechanisme die voorbijgaat aan de oorspronkelijke doelstelling van dit mechanisme. Daarmee beschermt de ACM volgens voorgenoemde luchtvaartmaatschappijen niet de gebruikers tegen te hoge tarieven van monopolist Schiphol (het oorspronkelijke oogmerk van de Wet Luchtvaart) maar schuift de monopolist juist al haar eigen ondernemersrisico’s naar de luchtvaartmaatschappijen gedurende de COVID-periode. Er is geen alternatief voor luchthaveninfrastructuur in Nederland op deze schaal. Luchtvaartmaatschappijen worden daarmee gedwongen hun diensten af te nemen bij Schiphol.

Enerzijds wijst de ACM de bezwaren van de luchtvaartmaatschappijen tegen de verrekeningen van de COVID verliezen door Schiphol af, anderzijds stelt de ACM Schiphol wel in staat om gezien de COVID-crisis af te wijken van het toerekeningssysteem waardoor Schiphol meer kosten kan doorbelasten.

KLM zal daarom beroep instellen tegen het besluit ACM bij het CBb (College van Beroep voor het bedrijfsleven).