Amstelveen,
09
maart
2022
|
14:16
Europe/Amsterdam

Historische blootstelling aan chroom-6 bij (oud-)medewerkers KLM Groep in enkele gevallen mogelijk hoger dan wettelijke grenswaarde

Binnen de KLM Groep (KLM Engineering & Maintenance (E&M), Transavia en Regional Jet Center (RJC) en voorloper Martinair) zijn de afgelopen tientallen jaren werkzaamheden uitgevoerd op afdelingen voor vliegtuig-, motor- en componentenonderhoud waarbij blootstelling aan chroom-6 kan zijn opgetreden. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, heeft de KLM Groep een onderzoek laten uitvoeren. Uit dit onderzoek is gebleken dat (oud-)medewerkers in enkele functies in verschillende periodes mogelijk aan meer chroom-6 zijn blootgesteld dan de destijds geldende wettelijke grenswaarden. Tegelijkertijd is gebleken dat voor een overgroot deel van de functies geen blootstelling is geweest boven de destijds wettelijke grenswaarden, maar soms wel boven de huidige wettelijke grenswaarde.  

In 2020 is de KLM Groep gestart met een onderzoek naar de mogelijke blootstelling van (oud-) medewerkers aan chroom-6. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en door een externe onafhankelijke commissie van experts op dit gebied, gevalideerd.

Chroom-6 is een metaalsoort en zit in verschillende materialen zoals primers en coatings en is voorgeschreven door leveranciers van vliegtuigen. Chroom-6 kan vrijkomen bij het bewerken van materialen waarin chroom-6 is verwerkt of aanwezig is, zoals bij schuren of lassen. 

Om de gezondheid van medewerkers te beschermen, bepaalt de overheid in welke mate medewerkers maximaal mogen worden blootgesteld aan chroom-6. Dit wordt de wettelijke grenswaarde genoemd. Medewerkers mogen tegenwoordig aan minder chroom-6 worden blootgesteld dan vroeger. Deze wettelijke grenswaarde is de afgelopen tientallen jaren meerdere keren verlaagd.
 
Voor 1976 lag de wettelijke grenswaarde voor chroom-6 op 100 microgram/m3. In de jaren daarna is deze grenswaarde in stappen verlaagd naar de huidige wettelijke grenswaarde; 1 microgram/m3 (die geldt sinds 2017).

Het rapport maakt duidelijk dat voor de meeste functies waarbij medewerkers intensief met chroom-6-houdende materialen hebben gewerkt, de gemiddelde mogelijke blootstelling in de periode 1970 - 1991 tussen 10 en 100 microgram/m3 lag. Gebleken is dat de mogelijke blootstelling van (oud-) medewerkers in een aantal functies in bepaalde perioden hoger kan zijn geweest dan de toenmalige wettelijke grenswaarde en dus ook dan de huidige wettelijke grenswaarde. 

In de loop van de jaren is de mogelijke blootstelling van medewerkers flink gedaald. Inmiddels wordt bij de KLM Groep al geruime tijd gewerkt binnen de wettelijke huidige grenswaarden. Uit het rapport blijkt ook dat voor het overgrote deel van de functies waarbinnen (oud-)medewerkers in beperkte mate met chroom-6 in aanraking kwamen, de gemiddelde mogelijke blootstelling binnen de toenmalige wettelijke grenswaarde lag.

Toch kan de mogelijke blootstelling in die periode soms ook boven de huidige wettelijke grenswaarde uitgekomen zijn. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen heeft de daadwerkelijke blootstelling van (oud-)medewerkers daarbij verlaagd.

Met de uitkomsten van dit onderzoek is een blootstellingsmatrix (een zogeheten Job Exposure Matrix) opgesteld. In dit overzicht staat per unit/bedrijfsonderdeel, per functie en per jaar de mate van mogelijke blootstelling aan chroom-6 weergegeven.

Waar mogelijk werkt de KLM Groep met chromaatvrije alternatieven. Vanwege luchtwaardigheidseisen van vliegtuigfabrikanten en een gebrek aan alternatieven, kunnen niet alle toepassingen van chroom-6 vervangen worden. Waar er nog met chroom-6 gewerkt wordt, werken medewerkers met adequate beschermingsmiddelen.

Informatiesessies

De KLM Groep vindt het belangrijk om zo veel mogelijk onzekerheid weg te nemen en openheid te geven over de resultaten van het onderzoek aan (oud-)medewerkers over de mogelijke blootstelling aan chroom-6. Daarom worden voor hen informatiesessies georganiseerd om de inhoud en conclusies van het onderzoek toe te lichten en vragen te beantwoorden. Daarnaast is er een informatiepunt beschikbaar waar zij terecht kunnen met vragen.

De KLM Groep roept oud-medewerkers op die in het verleden bij het bedrijf gewerkt hebben met chroom-6, om zich te melden (via het informatiepunt), zodat zij uitgebreider geïnformeerd kunnen worden. Dit geldt ook voor gepensioneerden, uitzendkrachten, stagiairs en nabestaanden van medewerkers die binnen de KLM Groep met chroom-6 hebben gewerkt bij de groepsonderdelen KLM Engineering & Maintenance (E&M), Transavia en Regional Jet Center (RJC) en haar voorloper Martinair.

Compensatie

De KLM Groep vindt de veiligheid en gezondheid van medewerkers van groot belang. De KLM Groep betreurt ten zeerste dat een aantal (oud-)medewerkers door het werken met chroom-6 mogelijk een verhoogde kans op gezondheidsklachten hebben. We vinden dit zeer spijtig en hadden met de huidige inzichten graag gezien dat het in het verleden beter gelukt was om (oud-)medewerkers voldoende te beschermen. 

De KLM Groep en de vakbonden voeren op dit moment gesprekken om te komen tot een collectieve compensatieregeling.

Betrokkenen worden uiteraard geïnformeerd op het moment dat deze regeling tot stand is gekomen.