Amstelveen,
02
juni
2021
|
12:51
Europe/Amsterdam

Duurzaamheidsrapport Air France – KLM 2020 nu beschikbaar

De COVID-19-pandemie heeft ons hard getroffen en heeft geleid tot de drastische herstructurering van ons bedrijf KLM, cruciaal voor ons voortbestaan. De crisis versterkte ook de roep om de luchtvaartindustrie duurzamer te maken. Tegelijkertijd heeft de luchtvaart duidelijk haar belang bewezen: het verbindt mensen en zorgt voor het vervoer van noodzakelijke goederen, waaronder vaccins. In ons duurzaamheidsverslag 2020 leest u wat we het afgelopen jaar hebben gedaan om een ​​voortrekkersrol te blijven vervullen op het gebied van duurzaamheid en hoe we de transitie maken van meer vliegen naar beter vliegen.

In 2019 lanceerden we ons KLM Fly Responsibly-initiatief, dat bestaat uit tal van activiteiten, waarvan het opschalen van de productie van Sustainable Aviation Fuel de hoeksteen is. Met Fly Responsibly zullen we verder werken aan de verduurzaming van onze operatie door te innoveren en samen te werken met andere partijen. Deze belangrijke pijlers van onze strategie waren – en zijn nog steeds – de fundamenten waarop de operatie van KLM is gebouwd en zullen een cruciale rol blijven spelen bij de wederopbouw van ons bedrijf en de sector na de COVID-19-crisis. Een belangrijk resultaat van vorig jaar in dit kader is het Green Recovery Statement, dat KLM samen met het Nederlandse bedrijfsleven heeft opgesteld.

We zijn er trots op dat KLM - samen met onze collega's van Air France - voor de 16e keer op rij weer in de top van de Dow Jones Sustainability World Index 2020 staat. Toewijding en hard werken zijn nodig om de duurzame transformatie van onze bedrijven compleet te maken.
Pieter Elbers, president-directeur KLM

Hoogtepunten duurzaamheidsaanpak van KLM in 2020 

(Zie ook de bijlage: KLM Sustainability at a glance 2020)

 

Fly Responsibly: verminderen, vervangen, compenseren 

Vergeleken met 2005 heeft KLM de totale CO2-uitstoot verminderd met een absolute 4%, en met 31% per passagier per kilometer in 2019. Daar moet natuurlijk bij worden aangetekend dat de productie van KLM in 2020 behoorlijk verschilde van die van voorgaande jaren, waardoor de cijfers voor CO2-uitstoot van dit jaar niet zomaar kunnen worden vergeleken met andere jaren en doelen. Voor 2030 is het ons doel deze niveaus (de absolute uitstoot en die per passagier) respectievelijk met 15% en 50% te verminderen.

Hiervoor blijft KLM investeren in zuinigere, stillere vliegtuigen. In de tussentijd stelt het CO2ZERO-programma passagiers in staat om hun CO2-uitstoot te compenseren, en in 2020 werd er op deze manier 51.053 ton aan CO2 geneutraliseerd. Transavia begon in 2020 een partnerschap met KLM voor CO2ZERO.

KLM was in 2011 de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld die een commerciële vlucht uitvoerde op Sustainable Aviation Fuel (SAF) en heeft toegezegd dat in 2030 het aandeel SAF van het totale brandstofvolume voor vertrekkende vluchten uit Nederland 14% zal zijn.

Het klantaanbod werd verbreed door het Corporate SAF-programma uit te breiden naar cargoklanten, en Air France heeft besloten om zich in 2021 ook bij het Corporate SAF-programma van KLM aan te sluiten. 

Grondoperaties en het vervangen van korte vluchten met treinvervoer 

KLM wil in 2030 nul uitstoot in de grondoperatie gerealiseerd hebben. Daarom heeft KLM geïnvesteerd in het elektrificeren van het grondmateriaal, dat nu al voor 62% gelukt is. Op Schiphol zijn er tests gedaan met het gebruik van de Taxibot, een hybride sleepvoertuig dat vliegtuigen van en naar de start- en landingsbanen brengt. KLM is een groot voorstander van een Europees netwerk van hogesnelheidstreinen om korte vluchten te vervangen. In het begin van 2020 verving KLM een van haar dagelijkse vluchten naar Brussel met een internationale treinverbinding. KLM is samen met de NS en de Nederlandse overheid actief aan het onderzoeken hoe er meer korte vluchten met de trein kunnen worden vervangen.

Eerste vlucht van het Flying V-schaalmodel 

KLM heeft samen met universiteiten, sectorpartners en de overheid aan diverse initiatieven gewerkt om de CO2-uitstoot te verminderen. We doen het volgende om dit te bereiken: vlootvernieuwing, opschalen productie en gebruik van SAF, optimaliseren vliegroutes en procedures, streven naar uitstootvrije luchthavens en het inzetten van internationale treinverbindingen als alternatief voor korte afstandsvluchten. Met behulp van KLM heeft de TU Delft de eerste vlucht gemaakt met het schaalmodel van het revolutionaire Flying V-vliegtuig. KLM heeft bijgedragen aan het actieprogramma Hybrid Electric Flight en gewerkt aan meer afval- en gewichtsverminderingsinitiatieven met externe partners zoals de Hogeschool van Amsterdam. 

KLM streeft naar een complete duurzame transformatie 

KLM s duurzaamheidsaanpak gaat verder dan alleen het behalen van milieudoelen. KLM heeft als een van Nederlands grootste private werkgevers een belangrijke rol te vervullen in de maatschappij als het gaat om de zorg voor en het behoud van economische activiteit. Deze verdieping en verbreding van KLM’s duurzaamheidsambities passen goed bij het herstructureringsplan ‘Building Back Better’. KLM heeft een tienjarenplan ontwikkeld dat op de People-kant van het bedrijf is gericht en de medewerkersbetrokkenheid, diversiteit en inclusie, gemeenschapsbetrokkenheid en mensenrechten over de gehele operatie moet verbeteren. In 2020 zijn medewerkers meer betrokken geraakt bij duurzaamheid. Duurzaamheid is geïntegreerd in het Kompas van KLM, dat de waarden, principes en het gedrag van medewerkers beschrijft. Er is een netwerk opgezet van medewerkers die zich inzetten voor duurzaamheid in alle divisies van het bedrijf, inclusief Transavia, Cargo en E&M. We hebben een intern duurzaamheidsportal gebouwd om alle medewerkers te inspireren en voor te lichten.

Voor meer informatie: https://sustainabilityreport2020.airfranceklm.com/en/