17
februari
2022
|
08:21
Europe/Amsterdam

Cijfers vierde kwartaal en 2021 KLM Groep

KLM heeft het vierde kwartaal van 2021 net als het derde kwartaal afgesloten met zwarte cijfers. De operationele winst bedroeg €127 miljoen. Hiermee zet het herstel zich voort, ondanks dat er nog steeds wereldwijd sprake is van restricties die het reizen bemoeilijken. Over het gehele jaar 2021 noteerde KLM een operationeel verlies van €227 miljoen, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2020, toen het verlies nog €1.154 miljoen was. 

De omzet in het vierde kwartaal van 2021 bedroeg €2.038 miljoen, ten opzichte van €1.136 miljoen in het vierde kwartaal van 2020. Over het gehele jaar steeg de omzet naar €6.065 miljoen, ten opzichte van €5.120 miljoen in 2020. Van het leningenpakket van €3,4 miljard is in 2021 niets getrokken. In totaal is dus tot nu toe €942 miljoen opgenomen. 

Het jaar 2021 bestond uit twee verschillende delen. De eerste helft van het jaar was fors negatief met reisrestricties, een lockdown, de dubbele testverplichting et cetera, resulterend in een operationeel verlies van €522 miljoen. De tweede helft van het jaar daarentegen was er een van herstel en liet een positief operationeel bedrijfsresultaat zien in het derde en vierde kwartaal van €295 miljoen. Ook dit jaar werd het KLM-resultaat ondersteund met een aanzienlijke NOW-bijdrage, waarvoor KLM de overheid zeer erkentelijk is.

Positieve boekingstrend

In totaal mocht KLM 5,2 miljoen passagiers aan boord verwelkomen in het vierde kwartaal van 2021. Zowel de herfst- als de kerstvakantie lieten een positieve boekingstrend zien bij KLM en Transavia. Daarnaast keerden meer zakenreizigers in het vierde kwartaal terug in het vliegtuig, met name uit het midden- en kleinbedrijf. Tegelijkertijd bleef de onzekerheid over de snel veranderende inreisregels, zoals de verschillende eisen die aan boosters worden gesteld en aanvullende test- en quarantaineverplichtingen voor gevaccineerde reizigers. Inmiddels versoepelen veel landen de restricties en verplichte testen. Dat helpt het verdere herstel. Tegelijk zijn er ook nog landen waar strenge reisrestricties gelden, zoals in Azië.

Cargo leverde een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het resultaat in het afgelopen jaar. De vrachtomzet steeg in 2021 met 29 procent. Engineering & Maintenance wist het operationeel resultaat te verbeteren ondanks de dalende omzet door de afname in vraag naar onderhoud voor derden.

Deze cijfers laten de veerkracht van KLM zien. Na bijna twee jaar crisis zet het herstel dat in het derde kwartaal van 2021 zichtbaar werd zich in het vierde kwartaal door, dankzij de loyaliteit van onze klanten en de enorme inzet van KLM-collega’s. Dat geeft energie voor de lange weg naar volledig herstel die nog voor ons ligt. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken.

President-directeur Pieter Elbers, KLM