Amstelveen,
23
april
2020
|
15:15
Europe/Amsterdam

CEO KLM levert 20% van vast salaris in tot eind 2020

Samenvatting

Tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van KLM van vandaag heeft Pieter Elbers, CEO van KLM, de aandeelhouders geïnformeerd dat hij voor de rest van dit jaar 20% van zijn vaste salaris inlevert.

De impact van COVID-19 op KLM is ongekend groot. Niemand heeft de crisis waarin we nu zitten kunnen voorzien en de ontwikkelingen hebben zich afgelopen weken in snel tempo opgevolgd. Inmiddels is duidelijk dat de gevolgen van COVID niet alleen groot zijn, maar ook langer zullen duren. Dat zal meer focus op kosten leggen en extra inspanningen van iedereen vragen. Ik heb vandaag de Raad van Commissarissen en de Aandeelhoudersvergadering geïnformeerd dat ik tot het eind van dit jaar 20% van mijn vaste salaris inlever.Ik heb er vertrouwen in dat KLM door deze periode heen komt en ben trots op de flexibiliteit en de inzet van alle KLM collega’s onder deze moeilijke omstandigheden. Ook ben ik dankbaar voor de loyaliteit die we nog steeds ervaren van onze klanten en voor de steun die de overheid het bedrijfsleven geeft. Gezamenlijk blijven we ons richten op het behouden van zoveel mogelijk banen voor KLM’ers en op het optimaal inzetten van ons routenetwerk voor Nederland.
Pieter Elbers - KLM President & CEO

Reeds eerder is door KLM besloten en gecommuniceerd, mede gezien de COVID-19 crisis, dat de vaste salarissen van de directie niet stijgen in 2020, dat de variabele beloning over 2019 niet is uitgekeerd en dat op voorhand is afgezien door de directie van variabele beloning over 2020. Ook is de eerder voorgestelde aanpassing van het toekomstige beloningsbeleid die initieel stond geagendeerd voor vandaag, van de agenda gehaald.

 

De Raad van Commissarissen spreekt zijn waardering uit voor de uitstekende manier waarop het KLM management gezamenlijk met alle KLM-ers deze ongekende crisis aanpakt en waardeert het initiatief van Pieter om een deel van zijn vaste salaris in te leveren. Eerder was al afgesproken tussen Raad en directie om af te zien van variabele beloning en salarisverhoging in 2020. Het voorstel tot aanpassing van het toekomstige beloningsbeleid had niet geagendeerd moeten worden.
Cees 't Hart, Voorzitter van de Raad van Commissarissen KLM

Benoemingen Raad van Commissarissen

De aandeelhouders hebben vandaag ingestemd met de benoeming van Christian Nibourel als commissaris. Christian Nibourel, momenteel voorzitter van consultancy bedrijf OneUp, was eerder CEO van Accenture voor de Benelux en Frankrijk. Hij volgt Philippe Calavia op, die na 8 jaar terug treedt als commissaris. De aandeelhouders stemden eveneens in met de herbenoemingen van François Enaud en Pierre-François Riolacci voor een tweede termijn van vier jaar.

Toewijzing van de resultaten

Tijdens de vergadering is ook een toelichting gegeven op de toewijzing van de resultaten. Uit de in de jaarrekening vermelde nettowinst van 449 miljoen euro wordt 429 miljoen euro toegevoegd aan de reserves van KLM. Een bedrag van 20.6 miljoen euro wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen, prioriteitsaandelen, cumulatief preferente aandelen-A en cumulatief preferente aandelen-C. Voor het deel van dit bedrag dat toekomt aan AIR FRANCE KLM (EUR 20 miljoen), als aandeelhouder, is overeengekomen dit niet op dit moment uit te keren.