Amstelveen,
02
mei
2022
|
15:57
Europe/Amsterdam

Aandeelhouders KLM stemmen in met herbenoeming directielid Swelheim en twee leden Raad van Commissarissen

Samenvatting

De aandeelhouders van KLM hebben tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de herbenoeming van Erik Swelheim als directielid en Chief Financial Officer van KLM. Daarnaast gingen aandeelhouders akkoord met de herbenoeming van Fleur Pellerin en Cees ’t Hart als leden van de Raad van Commissarissen van KLM.

De heer Swelheim is sinds 2014 lid van de directie van KLM. Met de herbenoeming van Erik Swelheim krijgt hij een derde termijn als directielid van KLM. De heer Swelheim gaat deze derde termijn aan voor een periode van twee jaar.

De aandeelhouders zijn ook akkoord gegaan met de herbenoeming van Cees ’t Hart en Fleur Pellerin als commissarissen. De herbenoeming van de heer ’t Hart en van mevrouw Pellerin volgen beide op het aflopen van hun termijnen als leden van de Raad van Commissarissen van KLM.

Cees ’t Hart heeft zitting in de Raad van Commissarissen sinds 2014. Sinds 2019 is de heer ‘t Hart voorzitter van de Raad van Commissarissen van KLM. Cees ’t Hart zal met deze herbenoeming een derde termijn aangaan. De duur van deze termijn bedraagt twee jaar.

Fleur Pellerin is sinds 2018 lid van de Raad van Commissarissen van KLM. Met haar herbenoeming begint zij aan haar tweede termijn. Deze tweede termijn is voor een periode van vier jaar en volgt op een voorstel van Air France-KLM.