KLM Pressofficers
Alleen voor journalisten:
Tеl: + 31 20 649 45 45
Email:

KLM - Archief (statement,Statement)
2017
25
april
2017
KLM CFO Erik Swelheim ontving dinsdag 25 april op het hoofdkantoor circa 60 medewerkers van Finance & Control en vertegenwoordigers van vier van de vijf grondbonden FNV, VHKP, CNV en UNIE die zich verzetten tegen de voorgenomen organisatieverandering...
Lees meer
24
april
2017
KLM wil de Nederlandse accounting activiteiten de komende jaren grotendeels integreren in KLM's ‘shared service center’ in Boedapest en bij een gespecialiseerde ‘revenue accounting’ provider in India. KLM zet hiermee een volgende stap richting de rea...
Lees meer
20
april
2017
KLM roept haar passagiers via verschillende communicatiekanalen op om niet 2 maar 3 uur voor vertrek aanwezig te zijn op Schiphol. Dit geldt voor zowel Europese als internationale vluchten van KLM. Dit in verband met de verwachtte drukte en lange wac...
Lees meer
06
april
2017
De vakbonden FNV, CNV, De Unie, VHKP, NVLT schorten het reguliere ‘Grondoverleg’ tussen de KLM en de vakbonden op, omdat ze het niet eens zijn met de voorgenomen organisatieverandering bij de afdeling Finance & Control. KLM vindt dit besluit prematuu...
Lees meer
06
april
2017
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft afgelopen jaar een onderzoek gedaan naar de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol. Vandaag is het rapport van dit onderzoek gepubliceerd. KLM is van mening dat het goed is dat de Onderzoeksraad...
Lees meer
04
april
2017
KLM tolereert op geen enkele manier enige vorm van agressie tegen medewerkers of passagiers. Het is een onderwerp waar KLM zeer alert op is. KLM beschikt over een zwarte lijst waarop KLM passagiers staan die zich in het verleden misdragen hebben; ...
Lees meer
31
maart
2017
Ryanne van der Eijk, Senior Vice President Customer Experience, heeft te kennen gegeven haar carrière per september bij Dubai Airports voort te willen zetten en zal KLM dus verlaten. KLM president-directeur Pieter Elbers: “Als KLM betreuren wij deze ...
Lees meer
17
maart
2017
Vandaag maakte de Europese Commissie bekend een boete op te leggen aan elf luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, Air France en Martinair vanwege kartelvorming op het gebied van luchtvrachtvervoer in de periode tussen december 1999 en februari 2006...
Lees meer
03
maart
2017
De KLM Raad van Commissarissen heeft besloten vanaf 2017 het vaste salaris van de KLM CEO, de heer Elbers te brengen op het niveau van zijn directe voorganger die drie jaar geleden is vertrokken. Dit komt effectief neer op een verhoging van 5 proc...
Lees meer
07
februari
2017
Crewleden hebben reacties gedeeld over de huidige -1CA-werkmethode en het is duidelijk dat er aanpassingen nodig zijn. Zolang er nog geen alternatief is, wil KLM graag in overleg met crew zorgen voor een beter werkbare service aan boord. Samen Sa...
Lees meer
04
februari
2017
Als gevolg van het feit dat een federale rechtbank in de Verenigde Staten het inreisverbod tijdelijk heeft stopgezet, is KLM verheugd dat de immigratiedienst heeft laten weten dat passagiers met een paspoort uit Syrië, Iran, Irak, Somalië, Sudan, Lib...
Lees meer
02
februari
2017
KLM heeft kennis genomen van het feit dat de Customs & Border Protection (CBP) voor de twee Iraanse passagiers die door hen afgelopen zaterdag op Schiphol zijn tegengehouden, een uitzondering heeft gemaakt, waardoor ze hun reis naar de VS kunnen voor...
Lees meer
30
januari
2017
Op 28 januari 2017 heeft VS president Trump een decreet getekend dat per direct consequenties heeft voor passagiers uit 7 landen, te weten: Irak, Iran, Syrië, Sudan, Somalië, Libië en Jemen. Hierdoor was KLM genoodzaakt deze zaterdag 7 mensen te info...
Lees meer
28
januari
2017
VS president Trump heeft een decreet getekend dat per direct consequenties heeft voor passagiers uit 7 landen, te weten: Irak, Iran, Syrië, Sudan, Somalië, Libië en Jemen. Luchtvaartmaatschappijen werden hier vanochtend over geïnformeerd en waren gen...
Lees meer
26
januari
2017
KLM is door de Ondernemingskamer in het gelijk gesteld, dat de -1 CA maatregel niet adviesplichtig is en dat KLM dus gerechtigd was deze te nemen. KLM Inflight Services zal voor de komende tijd wel de werkbaarheid van de Service aan boord aanpakke...
Lees meer
2016
16
december
2016
Vandaag vond de zitting bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof van Amsterdam plaats. De Ondernemingsraad (OR) is deze procedure gestart, omdat zij adviesrecht claimt op het besluit van KLM met betrekking tot de -1 CA maatregel. De rechter doet ...
Lees meer
08
december
2016
Vandaag heeft KLM een grote stap voorwaarts gedaan in het pensioenconflict met werknemersorganisaties VNC en FNV Cabine. KLM treedt hiermee de bonden tegemoet en ziet het als een belangrijke aanzet tot herstel van het vertrouwen en het overleg, na...
Lees meer
01
december
2016
KLM heeft de rechter gevraagd om vervangende instemming te verlenen voor het oprichten van een nieuw pensioenfonds voor de vliegers. De rechter heeft deze vervangende instemming helaas niet verleend. KLM beraadt zich op de situatie na de uitspraak va...
Lees meer
26
november
2016
In de media zijn berichten verschenen over een voorval met een KLM-vlucht van Amsterdam naar Kuala Lumpur op 2 november. Op de KLM vlucht van Amsterdam naar Kuala Lumpur op 2 november is de afstand tussen de KLM vlucht en een andere vlucht korte t...
Lees meer
klm
12
november
2016
VNC en FNV Cabine hebben KLM laten weten de werkonderbrekingen van vandaag op te schorten. KLM voert vandaag dus haar gewone dienstregeling uit, met uitzondering van de drie vluchten die zij gister uit voorzorg heeft moeten annuleren. De twee cabi...
Lees meer
11
november
2016
KLM wil de impact op haar passagiers van de door FNV Cabine en VNC aangekondigde werkonderbrekingen van 60 minuten op zaterdag 12 november zoveel mogelijk beperken. Daarom heeft KLM vandaag besloten een drietal vluchten voor zaterdag te annuleren; Me...
Lees meer
11
november
2016
FNV Cabine en VNC hebben KLM laten weten dat zij van plan zijn om het KLM-cabinepersoneel op te roepen tot nieuwe werkonderbrekingen van 60 minuten op zaterdag 12 november.  ...
Lees meer
08
november
2016
De voorzieningenrechter heeft KLM niet in het gelijk gesteld. KLM betreurt de uitspraak van de rechter. In de KLM cabine cao is immers vastgelegd dat er eerst onderhandeld moet worden, als dat niet lukt mediation moet worden ingezet en pas daarna kan...
Lees meer
klm
04
november
2016
Vandaag vond de zitting plaats van het kort geding dat KLM heeft aangespannen tegen de cabinebonden om hen te dwingen gevolg te geven aan hun overlegverplichting. KLM heeft hiertoe besloten omdat de bonden nu al bijna een jaar blijven weigeren om cao...
Lees meer
klm
02
november
2016
KLM heeft n.a.v. de brief van 1 nov aan FNV Cabine en VNC, waarin zij de cabine bonden oproepen gevolg te geven aan hun overlegverplichting, een reactie ontvangen van FNV Cabine waarin zij aangeven niet op de eis van KLM tot overleg in te gaan. VNC h...
Lees meer
26
oktober
2016
FNV Cabine en VNC hebben KLM laten weten het cabinepersoneel opgeroepen te hebben tot werkonderbrekingen van tien minuten direct na de cabin crew briefing. De actie vindt plaats op donderdag 27 en vrijdag 28 oktober van 05.00 tot 23.00 uur en geldt v...
Lees meer
21
oktober
2016
FNV Cabine heeft KLM laten weten dat zij het cabinepersoneel heeft opgeroepen tot werkonderbrekingen van tien minuten direct na de cabin crew briefing. De actie start op maandag 24 oktober en duurt van 05.00 tot 23.00 uur. De onderbreking kan plaatsv...
Lees meer
15
oktober
2016
KLM volgt de regels van de FAA, dus ook bij KLM mag de Samsung Galaxy Note 7 niet meer in het vliegtuig worden meegenomen. Dit geldt zowel voor handbagage als voor koffers in het ruim. Passagiers zullen amper last van de maatregel ondervinden, omd...
Lees meer
07
oktober
2016
KLM kan niet ingaan op de door FNV Cabine en VNC gestelde eisen, inzake het laten vallen van de -1 CA regeling. KLM is van mening dat dit onverantwoord is gezien de situatie van het bedrijf. Daarnaast heeft KLM zich voortdurend opengesteld om met de ...
Lees meer
27
september
2016
De rechtbank van Amsterdam heeft vandaag KLM in het gelijk gesteld in het door VNV aangespannen kort geding inzake het pensioengeschil dat gaat over het opzeggen van het STROT (Structureel Overschotten en Tekorten)-protocol met VNV per 1 december 201...
Lees meer